Μία διαφορετική προσέγγιση του ιδίου πελάτη στην CLIMATHERM 2010. Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε την reception να θυμίζει ταμπούρο, που είναι το αντικείμενο του πελάτη και επάνω στην οροφή στερεώσαμε και φωτίσαμε με LED το logo της εταιρίας. Στο υπερυψωμένο πάτωμα κατασκευάστηκαν ειδικές φωτειζόμενες εσοχές με κάλυψη Plexiglass για τις ανάγκες ανάδειξης των προϊόντων του πελάτη.